Pieniądze i ich zarabianie

"Czas to pieniądz."

- Benjamin Franklin

(Source: xn--naczymzarobi-rpb.pl)

Apr 19
Apr 19

Jak odeprzeć atak babci szukającej swoich pieniędzy za las?

Apr 19

A teraz coś z akcentem humorystycznym.

Gdzie są pieniądze za las?!

Apr 19

Zarówno instytucje bankowe jak i ubezpieczeniowe poszły w kierunku nieuczciwych metod i w rzeczywistości trudno jest założyć coś nowego, swojego opartego o uczciwe zasady, a to z tego powodu, że konkurencja nas wygryzie. Ale nie oznacza to oczywiście, że taki stan rzeczy upoważnia również nas do nieuczciwości.

Państwo ma tylko monopol na kreację pieniądza gotówkowego, a banki kreują pieniądz bezgotówkowy.

Tak wygląda mechanizm tej kreacji:

Przykład przy Rezerwie obowiązkowej (ustalanej przez NPB) np. - 10%.
1) Wpłacam depozyt 100 zł, a banki pożyczają komuś 100 zł x (1-0,1) = 90zł 
2 )dalej te 90 zł ktoś może wpłacić jako depozyt do banku, czyli
90 zł x (1-0,1) = 81 zł bank pożycza kolejnej osobie
3) wniosek z pierwszego depozytu 100zł: wykreowano 171 zł pieniądza bezgotówkowego

Objaśnienia:
M = 1/Ro x H,
H - baza monetarna
M - mnożnik kreacji pieniądza
Ro - stopa rezerw obowiązkowych ustalana przez NBP, czyli tyle pieniądza ile banki komercyjne muszą zachować np. na rachunkach NBP.

"I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponować ludziom, których nie lubi."

- Danny Kaye

Apr 19

"Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze."

- Tom Clancy

Apr 19
Apr 19

Kto kontroluje pieniądze? Pod czyją kontrolą są bogactwa tego świata. Ten blisko pół godzinny film dobrze wyjaśnia te zagadnienia.

"Czas to pieniądz, a pieniądz to wódka, więc pij­my wódkę, bo szko­da czasu! Pieniądze mają cza­rodziej­ską moc: z ni­mi nikt nie jest samotny."

- Paolo Coelho

Apr 19
Apr 19

Prawo przyciągania pieniędzy. Jak wizualizować napływające do naszego portfela pieniądze? Podświadomość zwykle blokuje przypływ pieniędzy. Jeśli Twoja podświadomość nie stwarza oporów to o wiele łatwiej przyjdzie Ci zarabiać pieniądze dzięki konstruktywnym pomysłom.